Σ.ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ

Γυμνασιο

Της παιδείας οι ρίζες είναι πικρές, μα οι καρποί γλυκοί.

Γνωμικά

Γυμνάσιο

Το Γυμνάσιο αποτελεί το δεύτερο σκαλοπάτι στο δρόμο για μια επιτυχημένη καριέρα.

Εδώ αρχίζουν και φαίνονται οι πρώτες ελλείψεις, εδώ μπαίνουν τα γερά θεμέλια, εδώ διδάσκεται και καλλιεργείται ο τρόπος για σωστή μελέτη και ανοίγεται ο δρόμος που θα οδηγήσει στην αυριανή επιτυχία.

Η πείρα, μας έχει δείξει ότι οι μαθητές που ξεκινούν σωστά και δομημένα την προετοιμασία τους φτάνουν στην επιτυχία πολύ πιο εύκολα από αυτούς που τρέχουν να προλάβουν μετά...

Η Πυραμίδα λοιπόν προτείνει ένα δομημένο πρόγραμμα που θα βάλει τα γερά θεμέλια που χρειάζονται και που είναι απόλυτα συμβατό με το νέο σχολικό πρόγραμμα ...