Σ.ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ

Λυκειο

Της παιδείας οι ρίζες είναι πικρές, μα οι καρποί γλυκοί.

Γνωμικά

Λύκειο

Α΄Λυκείου

"Εδώ μπαίνουν οι βάσεις για την επιτυχία..."