Σ.ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ

υπο κατασκευη

Της παιδείας οι ρίζες είναι πικρές, μα οι καρποί γλυκοί.

Γνωμικά

Υπο Κατασκευή